Challenge 1 selenium java

Problem: Thiếu handle exception cho Thread.sleep(2000);

Reason: Thread.sleep(long milisecond) là 1 method sẽ throws Check Exception, do đó, code client (nơi sử dụng method trên) sẽ phải handle exception.

Fix:

 • Cách 1: throws exception trên method signature.
@Test
public void verifyHomepageTitle() throws InterruptedException {
  ....
}
 • Cách 2: dùng try-catch
@Test
public void verifyHomepageTitle() {

  WebDriver driver = new ChromeDriver();

  driver.manage().window().maximize();

  driver.navigate().to("trang_web_của_bạn");
  try {
    Thread.sleep(2000);
  } catch (InterruptedException e) {
    System.out.println(e.getMessage());
  }

  String expectedTitle = "Text gì cũng được";
  String actualTitle = driver.getTitle();

  Assert.assertEquals(actualTitle, expectedTitle);

  try {
    Thread.sleep(2000);
  } catch (InterruptedException e) {
    System.out.println(e.getMessage());
  }
  driver.quit();
}
3.7 3 votes
Đánh giá challenge
Subscribe
Notify of
guest
3 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Ngan Nguyen
Ngan Nguyen
4 months ago

Em nghĩ không nên sử dụng Thread.sleep() mà thay bằng Explicit Wait, như vậy sẽ tránh được những rủi ro liên quan đến mạng chậm.

WebDriverWait wait=new WebDriverWait(driver, 20);
wait.until(ExpectedConditions.visibilityOfElementLocated(By.xpath("//div[text()='Text gì cũng được']")));

Ngoài ra nếu vẫn muốn sử dụng Thread.sleep() thì phải xử lý exception cho sleep()

public void verifyHomepageTitle() throws InterruptedException{
Ngan Nguyen
Ngan Nguyen
Reply to  giang
4 months ago

Yay, hóa ra còn cách try-catch, e sẽ đọc thêm cái này ạ. Thank u!