Challenge 1 selenium java

Đoạn code dưới đây compile error, vì sao?

Lưu ý: không copy code vào IDE để xem lỗi.

@Test
public void verifyHomepageTitle() {
	WebDriverManager.chromedriver().setup();
  WebDriver driver = new ChromeDriver();

  driver.manage().window().maximize();

  driver.navigate().to("trang_web_của_bạn");
  Thread.sleep(2000);

  String expectedTitle = "Text gì cũng được";
  String actualTitle = driver.getTitle();

  Assert.assertEquals(actualTitle, expectedTitle);

  Thread.sleep(2000);
  driver.quit();
}

Bạn hãy comment câu trả lời của bạn và so sánh với solution ở page 2.

3.7 3 votes
Đánh giá challenge
Subscribe
Notify of
guest
3 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Ngan Nguyen
Ngan Nguyen
2 years ago

Em nghĩ không nên sử dụng Thread.sleep() mà thay bằng Explicit Wait, như vậy sẽ tránh được những rủi ro liên quan đến mạng chậm.

WebDriverWait wait=new WebDriverWait(driver, 20);
wait.until(ExpectedConditions.visibilityOfElementLocated(By.xpath("//div[text()='Text gì cũng được']")));

Ngoài ra nếu vẫn muốn sử dụng Thread.sleep() thì phải xử lý exception cho sleep()

public void verifyHomepageTitle() throws InterruptedException{
Ngan Nguyen
Ngan Nguyen
Reply to  giang
2 years ago

Yay, hóa ra còn cách try-catch, e sẽ đọc thêm cái này ạ. Thank u!