Challenge 1 selenium java

Đoạn code dưới đây compile error, vì sao?

Lưu ý: không copy code vào IDE để xem lỗi.

@Test
public void verifyHomepageTitle() {
	WebDriverManager.chromedriver().setup();
  WebDriver driver = new ChromeDriver();

  driver.manage().window().maximize();

  driver.navigate().to("trang_web_của_bạn");
  Thread.sleep(2000);

  String expectedTitle = "Text gì cũng được";
  String actualTitle = driver.getTitle();

  Assert.assertEquals(actualTitle, expectedTitle);

  Thread.sleep(2000);
  driver.quit();
}

Bạn hãy comment câu trả lời của bạn và so sánh với solution ở page 2.

3.7 3 votes
Đánh giá challenge
Subscribe
Notify of
guest
3 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Ngan Nguyen
Ngan Nguyen
11 months ago

Em nghĩ không nên sử dụng Thread.sleep() mà thay bằng Explicit Wait, như vậy sẽ tránh được những rủi ro liên quan đến mạng chậm.

WebDriverWait wait=new WebDriverWait(driver, 20);
wait.until(ExpectedConditions.visibilityOfElementLocated(By.xpath("//div[text()='Text gì cũng được']")));

Ngoài ra nếu vẫn muốn sử dụng Thread.sleep() thì phải xử lý exception cho sleep()

public void verifyHomepageTitle() throws InterruptedException{
Ngan Nguyen
Ngan Nguyen
Reply to  giang
11 months ago

Yay, hóa ra còn cách try-catch, e sẽ đọc thêm cái này ạ. Thank u!