Challenge 5 selenium java

Bởi vì:

  • this.driver thể hiện việc từ object trỏ xuống biến instance của nó
  • nhưng statis lại thể hiện rằng đó là biến class, chứ không phải biến instance.

Sửa lại (remove static):

0 0 votes
Đánh giá challenge
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments