Challenge 4 rest-assured

Làm thế nào để có thể extract data theo điều kiện?

Lấy name theo điều kiện là type="Chocolate"

[
 {
  "id": "0001",
  "type": "donut",
  "name": "Choco Blueberry Cake", // Đây là thông tin cần lấy
  "ppu": 0.55,
  "batter": [
   {
    "id": "1001",
    "type": "Regular"
   },
   {
    "id": "1002",
    "type": "Chocolate" // Đây là điều kiện
   },
   {
    "id": "1003",
    "type": "Blueberry"
   }
  ]
 },
 {
  "id": "0002",
  "type": "donut",
  "name": "Choco Blueberry Cake",
  "ppu": 0.55,
  "batter": [
   {
    "id": "1001",
    "type": "Regular"
   },
   {
    "id": "1002",
    "type": "Chocolate 2"
   },
   {
    "id": "1003",
    "type": "Blueberry"
   }
  ]
 }
]

Bạn có thể thử link này: Challenge 4 rest-assured

Bạn hãy comment câu trả lời của bạn và so sánh với solution ở page 2.

0 0 votes
Đánh giá challenge
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments