Challenge 1 rest-assured

Giả sử: có 1 response là 1 array có các object rỗng, làm thế nào để đếm được số lượng object rỗng dưới đây.

[{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{}]
//25 object rỗng

Bạn hãy comment câu trả lời của bạn và so sánh với solution ở page 2.

0 0 votes
Đánh giá challenge
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments