Challenge 2 rest-assured

Mình có 1 request mà có body có thể là 1 trong 2 dạng sau. Hãy viết code để có thể thỏa mãn điều kiện number lúc là int, lúc là double

{
    "name": "honda",
    "number": 10.5
}
{
    "name": "honda",
    "number": 100
}

Bạn hãy comment câu trả lời của bạn và so sánh với solution ở page 2.

0 0 votes
Đánh giá challenge
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments