Challenge 1 postman

Mình có response như sau, làm thế nào để lấy ra toàn bộ value của object bên trong.

Expected: [ '1', '2', '3', '4', '5' ]

{
 "setting": {
  "instruction01": "1",
  "instruction02": "2",
  "instruction03": "3",
  "instruction04": "4",
  "instruction05": "5"
 }
}

Bạn hãy comment câu trả lời của bạn và so sánh với solution ở page 2.

5 1 vote
Đánh giá challenge
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments