Challenge 1 postman

Để lấy được value trong json thì chúng ta phải lấy được key. Để lấy được key của 1 object json, chúng ta sẽ dùng: Object.keys(object)

Sử dụng Visual Studio Code:

const res = {
  "setting": {
    "instruction01": "1",
    "instruction02": "2",
    "instruction03": "3",
    "instruction04": "4",
    "instruction05": "5"
  }
};

let keys = Object.keys(res.setting);
let values = [];
keys.forEach((key) => {
  values.push(res.setting[key]);
});

console.log(values);
[ '1', '2', '3', '4', '5' ]

Sử dụng postman:

const res = pm.response.json();
let keys = Object.keys(res.setting);
let values = [];
keys.forEach((key) => {
  values.push(res.setting[key]);
});

console.log(values);
[ '1', '2', '3', '4', '5' ]
5 1 vote
Đánh giá challenge
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments