Challenge 3 postman

Vấn đề lớn nhất của challenge này chính là cách lấy thông tin từ json object. Có 1 vài nhắc nhở như sau:

 • Nếu lấy từ array [] thì phải có vị trí index.
 • Nếu lấy từ key mà có space thì dùng [‘key’], thay vì dấu . Ví dụ:
["Material Id"] --> right

.Material Id --> wrong

Đây là cách viết test trên postman

const res = pm.response.json();

pm.test("check id", () =>{
  const id = res.Result.Response[0]["Material Id"]; // index 0
  pm.expect(id.length).to.eql(14);
});


pm.test("check Department", () =>{
  const dep = res.Result.Response[0]["Material Department"];
  pm.expect(dep).to.eql("OT");
});
0 0 votes
Đánh giá challenge
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments