Challenge 3 rest-assured

Đề bài

Có 1 response như sau:

{
 "data": {
  "key1": {
   "number": 10,
   "data": {
    "number": 1 //ko tính
   }
  },
  "key2": {
   "number": 20,
   "data": {
    "number": 1 //ko tính
   }
  },
  "key 3": {
   "number": 30,
   "data": {
    "number": 1 //ko tính
   }
  }
 }
}

Hãy tính tổng các number của object bên ngoài, không tính các number của các object bên trong. Trong TH này, đáp án sẽ là 10 + 20 + 30 = 60

Link để test thử: Challenge 3 rest-assured

Bạn hãy comment câu trả lời của bạn và so sánh với solution ở page 2.

0 0 votes
Đánh giá challenge
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments