Challenge 2 postman

Làm thế nào để 1 test gọn gàng mà so sánh được hết cả các field dưới đây của request response:

instruction01
instruction02
instruction03
instruction04
instruction05

Request

{
  "setting": {
    "instruction01": "1",
    "instruction02": "2",
    "instruction03": "3",
    "instruction04": "4",
    "instruction05": "5"
  }
}

Response

{
  "data": {
    "instruction01": "1",
    "instruction02": "2",
    "fake": "distraction",
    "instruction03": "3",
    "instruction04": "4",
    "instruction05": "5",
    "created": 123131231
  }
}

Bạn hãy comment câu trả lời của bạn và so sánh với solution ở page 2.

0 0 votes
Đánh giá challenge
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments