Challenge 4 Java

Lấy cảm hứng từ post: fb link

Đề bài: Hãy viết 1 đoạn code Java có thể đọc file csv và parse được các Date với các định dạng sau đây:

d-M-yyyy
d.M.yyyy
dd/M/yyyy

Data mẫu là

2-1-2019
10.07.2021
15/10/2020
-1-2-9999

Expect result: Error ở dòng -1-2-9999

Bạn hãy comment câu trả lời của bạn và so sánh với solution ở page 2.

0 0 votes
Đánh giá challenge
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments